Eksportmarkeder for klippegrønt

2021

Med 37 % af de eksporterede mængder er Tyskland klart den største aftager af dansk klippegrønt. Herefter følger Holland, hvor der sker en del videresalg af klippegrøntet. Meget klippegrønt går til Polen for at blive forarbejdet og siden ende som færdigvarer i Tyskland og Danmark. Tjekkiet har det seneste år vist en stigende interesse for dansk klippegrønt.

Relativ landefordeling af dansk 2021-eksport

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023. Se flere nyheder

Majland

De tre vigtigste faktorer i dit plantevalg: Proveniens, plantekvalitet & certificering

Se forhandleroversigt