Plantebeskyttelse

Her finder du viden om hvordan du holder dine kulturer rene for ukrudt, beskytter dine træer mod skadedyr og forbedrer kvaliteten.

IPM
Fra 1. januar 2014 skal alle professionelle brugere af pesticider følge de særlige principper for integreret plantebeskyttelse (IPM). At en jordbruger dyrker efter IPM tankegangen betyder, at han eller hun altid vælger den løsning, som giver den mindste belastning af mennesker og miljø.

IPM handler især om at opnå tre ting.

  • At forebygge problemer med ukrudt, sygdomme og skadedyr
  • At sprøjte efter behov
  • At få bedre økonomi - ikke mindst på sigt

Planteværnsmidler
Danske Juletræer arbejder løbende på at have planteværnsmidler til rådighed til alle problematiske ukrudtsarter og skadedyr. Hvis du er medlem kan du se få en oversigt over alle lovlige planteværnsmidler. Både godkendelser til mindre anvendelse og de ordinære godkendelser.

Mindre anvendelser
Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til ”mindre anvendelser” er en godkendelse af et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til anvendelser af mindre betydning, der hidtil ikke har været omfattet af godkendelsen. Danske Juletræer søger på vegne af branchen disse godkendelser og de er tilgængelige for alle.

Dispensationer
I juni 2011 trådte den nye forordning, om godkendelse af pesticider (aktivstoffer) i EU, i kraft. Forordningen udstikker de lovgivningsmæssige krav til godkendelse plantebeskyttelsesmidler i EU. Dispensationer er indtil videre en del af denne forordning, hvorfor det er stadig muligt, at søge om dispensation til brug af et plantebeskyttelsesmiddel, der ikke er godkendt i Danmark. Dispensationen gives til en specifik anvendelse, jævnfør plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 53, hvortil der ikke findes andre godkendte midler. Dispensationen kan gives til maksimalt 120 dage, under hensyntagen til en kontrolleret og begrænset anvendelse af midlet. En dispensation skal indeholde de nødvendige vilkår for at beskytte miljø og sundhed.

Renholdelse
Danske Juletræer udarbejder hvert år anbefalinger til ukrudtsbekæmpelse ved både bredsprøjtning og afskærmet sprøjtning ud fra ukrudtsarter og tilgængelige planteværnsmidler.

Dispensation til ConShape

Miljøstyrelsen har pr. 12. juni 2019 meddelt Valent BioScience, HD2412 og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer i perioden 28. maj – 28. august 2019. Se flere nyheder

Danske Juletræer - træer & grønt

Brancheforeningen for aktører i juletræs- og klippegrøntbranchen.

Se forhandleroversigt

14th CTREE Conference

Canada is pleased to host the 14th International Christmas Tree Research and Extension Conference. Se flere arrangementer