Bestyrelse

Danske Juletræer er opbygget med generalforsamlingen som øverste myndighed. Her vælger medlemmerne en bestyrelse, der leder foreningen frem til næste års generalforsamling – i samarbejde med sekretariatet.

Danske Juletræer har en bestyrelse på syv personer samt to suppleanter og en observatør fra institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under KU. Et medlem er udpeget af Dansk Skovforening, mens de øvrige vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode.

Bestyrelsen holder typisk fem årlige møder mellem de årlige generalforsamlinger og du kan se datoerne herunder. Omkring otte dage før møderne offentliggøres dagsorden for møderne her på hjemmesiden. Har du forslag som ønskes behandlet er du altid velkommen til at kontakte et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.

Mødedatoer for 2021/2022:

21. juni 2021 - hent dagsorden
23. august 2021 - hent dagsorden
25. oktober 2021 - hent dagsorden
18. januar 2022 - Hent dagsorden
28. marts 2022
10. maj 2022

Martin Petersen

Martin Petersen
Formand, juletræsproducent
E-mail: sanglier18@gmail.com
Telefon:40 43 30 22
Mobiltelefon: 20 78 22 29

Jørgen Westergaard

Jørgen Westergaard
Næstformand, Gårdejer
E-mail: wpfarm@mail.tele.dk
Telefon: 98 27 74 14
Mobiltelefon: 40 57 74 14

Carl Johan K. Larsen

Carl Johan K. Larsen
Juletræsproducent
E-mail: cjl@larsendk.dk
Telefon: 65 98 22 23
Mobiltelefon: 23 83 26 25

Thorkil Sørensen

Thorkil Sørensen
Juletræsproducent
E-mail: ths_@outlook.dk
Telefon: 97 97 50 11
Mobiltelefon: 22 56 15 04

Christian Bruun

Christian Bruun
Godsejer
E-mail: dkconq8@gmail.com
Telefon: 75 75 41 31
Mobiltelefon: 51 17 41 31

Lars K. Lassen

Lars K. Lassen
Juletræsproducent
E-mail: lars@k-lassen.dk
Telefon: 64 83 13 63
Mobiltelefon: 61 39 19 98

Niels Lundstedt

Niels Lundstedt
Godsforvalter
E-mail: nol@doennerup.dk
Telefon: 59 25 85 45
Mobiltelefon: 51 36 75 40

 Ulrik Braüner Nielsen

Ulrik Braüner Nielsen
Observatør, Seniorforsker
E-mail: ubn@life.ku.dk
Telefon: 35 28 16 52
Mobiltelefon: 20 40 20 18

Peter Møller

Peter Møller
1. suppleant

Carsten Egebro

Carsten Egebro
2. suppleant