Bestyrelse

Danske Juletræer er opbygget med generalforsamlingen som øverste myndighed. Her vælger medlemmerne en bestyrelse, der leder foreningen frem til næste års generalforsamling – i samarbejde med sekretariatet.

Danske Juletræer har en bestyrelse på syv personer samt to suppleanter og en observatør fra institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under KU. Et medlem er udpeget af Dansk Skovforening, mens de øvrige vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode.

Bestyrelsen holder typisk fem årlige møder mellem de årlige generalforsamlinger og du kan se datoerne herunder. Omkring otte dage før møderne offentliggøres dagsorden for møderne her på hjemmesiden. Har du forslag som ønskes behandlet er du altid velkommen til at kontakte et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.

Mødedatoer for 2023/2024:

Tirsdag den 15. august 2023

Mandag den 30. oktober 2023

Tirsdag den 30. januar 2024

Mandag den 11. marts 2024

Tirsdag den 16. april 2024

Martin Petersen

Martin Petersen
Formand, juletræsproducent
E-mail: sanglier18@gmail.com
Mobiltelefon: 20 78 22 29

Jørgen Westergaard

Jørgen Westergaard
Næstformand, Gårdejer
E-mail: wpfarm@mail.tele.dk
Mobiltelefon: 40 57 74 14

Carl Johan K. Larsen

Carl Johan K. Larsen
Juletræsproducent
E-mail: cjl@larsendk.dk
Mobiltelefon: 23 83 26 25

Thorkil Sørensen

Thorkil Sørensen
Juletræsproducent
E-mail: ths_@outlook.dk
Mobiltelefon: 22 56 15 04

Kurt Karlsen

Kurt Karlsen
Juletræsproducent
E-mail: k@rlsen.com
Mobiltelefon: 24 26 31 83

Lars K. Lassen

Lars K. Lassen
Juletræsproducent
E-mail: lars@k-lassen.dk
Mobiltelefon: 61 39 19 98

Niels Lundstedt

Niels Lundstedt
Godsforvalter
E-mail: nol@doennerup.dk
Mobiltelefon: 51 36 75 40

 Ulrik Braüner Nielsen

Ulrik Braüner Nielsen
Observatør, Seniorforsker
E-mail: ubn@life.ku.dk
Mobiltelefon: 20 40 20 18

Peter Møller

Peter Møller
1. suppleant

Carsten Egebro

Carsten Egebro
2. suppleant