Bestyrelse

Danske Juletræer er opbygget med generalforsamlingen som øverste myndighed. Her vælger medlemmerne en bestyrelse, der leder foreningen frem til næste års generalforsamling – i samarbejde med sekretariatet.

Danske Juletræer har en bestyrelse på syv personer samt to suppleanter og en observatør fra institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under KU. Et medlem er udpeget af Dansk Skovforening, mens de øvrige vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode.

Bestyrelsen holder typisk fem årlige møder mellem de årlige generalforsamlinger og du kan se datoerne herunder. Omkring otte dage før møderne offentliggøres dagsorden for møderne her på hjemmesiden. Har du forslag som ønskes behandlet er du altid velkommen til at kontakte et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.

Mødedatoer for 2021/2022:

21. juni 2021 - hent dagsorden
23. august 2021 - hent dagsorden
25. oktober 2021 - hent dagsorden
18. januar 2022
28. marts 2022
10. maj 2022

Martin Petersen

Martin Petersen
Formand, juletræsproducent
E-mail: sanglier18@gmail.com
Telefon:4043 3022
Mobiltelefon:2078 2229
Ovtrup Juletræer

Jørgen Westergaard

Jørgen Westergaard
Næstformand, Gårdejer
E-mail: wpfarm@mail.tele.dk
Telefon:9827 7414
Mobiltelefon:4057 7414
Westergaards Plantage

Carl Johan K. Larsen

Carl Johan K. Larsen
Juletræsproducent
E-mail: cjl@larsendk.dk
Telefon:6598 2223
Mobiltelefon:2383 2625
Tyltagergaard i/s

Thorkil Sørensen

Thorkil Sørensen
Juletræsproducent
E-mail: ths_@outlook.dk
Telefon:9797 5011
Mobiltelefon:2256 1504
Valsagergård

Christian Bruun

Christian Bruun
Godsejer
E-mail: dkconq8@gmail.com
Telefon:7575 4131
Mobiltelefon:5117 4131
Løndal Skovbrug

Lars K. Lassen

Lars K. Lassen
Juletræsproducent
E-mail: lars@k-lassen.dk
Telefon:6483 1363
Mobiltelefon:6139 1998
Kjaer Lassen A/S

Niels Otto Lundstedt

Niels Lundstedt
Godsforvalter
E-mail: nol@doennerup.dk
Telefon:5925 8545
Mobiltelefon:5136 7540
Dønnerup A/S

Ulrik Bräuner Nielsen

Ulrik Braüner Nielsen
Observatør, Seniorforsker
E-mail: ubn@life.ku.dk
Telefon:3528 1652
Mobiltelefon:2040 2018
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Peter Møller

Peter Møller
1. suppleant

Carsten Egebro

Carsten Egebro
2. suppleant