Bestyrelse

Danske Juletræer er opbygget med generalforsamlingen som øverste myndighed. Her vælger deltagerne en bestyrelse, der leder foreningen frem til næste års generalforsamling – i samarbejde med sekretariatet.

Danske Juletræer har en bestyrelse på syv personer samt to suppleanter og en observatør fra institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under KU. Et medlem er udpeget af Dansk Skovforening, mens de øvrige vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode.

Bestyrelsen holder typisk fem årlige møder mellem de årlige generalforsamlinger og du kan se datoerne herunder. Omkring otte dage før møderne offentliggøres  dagsorden for møderne her på hjemmesiden. Har du forslag som ønskes behandlet er du altid velkommen til at kontakte et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.

Mødedatoer for 2019/2020:

Mandag den 26. august 2019 - hent dagsorden
Onsdag den 23. oktober 2019 - hent dagsorden
Onsdag den 22. januar 2020 - hent dagsorden
Onsdag den 4. marts 2020 - hent dagsorden
Mandag den 18. maj 2020

Martin Petersen

Martin Petersen
Formand, juletræsproducent
Email: sanglier18@gmail.com
Telefon:4043 3022

Jørgen Westergaard

Jørgen Westergaard
Næstformand, Gårdejer
Email: wpfarm@mail.tele.dk
Telefon:9827 7414
Mobil:4057 7414
Westergaards Plantage

Torben Ravn

Torben Ravn
Skovfoged
Email: torben.ravn@bbsyd.dk
Telefon:7477 7523
Mobil:2143 2390
Plantningsselskabet Sønderjylland

Klaus Jørgensen

Klaus Jørgensen
Skovfoged
Email: klausjorgensen@sol.dk
Telefon:6245 2140
Mobil:3070 2140

Christian Bruun

Christian Bruun
Godsejer
Email: dkconq8@gmail.com
Telefon:7575 4131
Mobil:5117 4131
Løndal Skovbrug

Lars K. Lassen

Lars K. Lassen
Juletræsproducent
Email: lars@k-lassen.dk
Telefon:6483 1363
Mobil:6139 1998
Kjaer Lassen A/S

Niels Lundstedt

Niels Lundstedt
Godsforvalter
Email: nol@doennerup.dk
Telefon:5925 8545
Mobil:5136 7540
Dønnerup A/S

 Ulrik Bräuner Nielsen

Ulrik Bräuner Nielsen
Observatør, Seniorforsker
Email: ubn@life.ku.dk
Telefon:3528 1652
Mobil:2040 2018
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Carsten Egebro

Carsten Egebro
1. suppleant

Peter Møller

Peter Møller
2. suppleant