Bestyrelse

Danske Juletræer er opbygget med generalforsamlingen som øverste myndighed. Her vælger medlemmerne en bestyrelse, der leder foreningen frem til næste års generalforsamling – i samarbejde med sekretariatet.

Danske Juletræer har en bestyrelse på syv personer samt to suppleanter og en observatør fra institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under KU. Et medlem er udpeget af Dansk Skovforening, mens de øvrige vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode.

Bestyrelsen holder typisk fem årlige møder mellem de årlige generalforsamlinger og du kan se datoerne herunder. Omkring otte dage før møderne offentliggøres dagsorden for møderne her på hjemmesiden. Har du forslag som ønskes behandlet er du altid velkommen til at kontakte et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.

Mødedatoer for 2022/2023:

Fredag den 19. august 2022 - hent dagsorden

Torsdag den 27. oktober 2022 - hent dagsorden

Onsdag den 1. februar 2023

Tirsdag den 7. marts 2023

Torsdag den 30. marts 2023Martin Petersen

Martin Petersen
Formand, juletræsproducent
E-mail: sanglier18@gmail.com
Mobiltelefon: 20 78 22 29

Jørgen Westergaard

Jørgen Westergaard
Næstformand, Gårdejer
E-mail: wpfarm@mail.tele.dk
Mobiltelefon: 40 57 74 14

Carl Johan K. Larsen

Carl Johan K. Larsen
Juletræsproducent
E-mail: cjl@larsendk.dk
Mobiltelefon: 23 83 26 25

Thorkil Sørensen

Thorkil Sørensen
Juletræsproducent
E-mail: ths_@outlook.dk
Mobiltelefon: 22 56 15 04

Kurt Karlsen

Kurt Karlsen
Juletræsproducent
E-mail: k@rlsen.com
Mobiltelefon: 24 26 31 83

Lars K. Lassen

Lars K. Lassen
Juletræsproducent
E-mail: lars@k-lassen.dk
Mobiltelefon: 61 39 19 98

Niels Lundstedt

Niels Lundstedt
Godsforvalter
E-mail: nol@doennerup.dk
Mobiltelefon: 51 36 75 40

 Ulrik Braüner Nielsen

Ulrik Braüner Nielsen
Observatør, Seniorforsker
E-mail: ubn@life.ku.dk
Mobiltelefon: 20 40 20 18

Peter Møller

Peter Møller
1. suppleant

Carsten Egebro

Carsten Egebro
2. suppleant