Regionsvis eksport af juletræer

2018

Vores nordiske broderfolk aftager 11 % af den samlede eksport med Sverige som den største aftager fulgt af Norge, Island, og Finland. Danmark leverer også juletræer til Grønland og Færøerne inden for Rigsfællesskabet. Ellers domineres eksporten af de tysktalende områder fulgt af Bennelux, Øst- og centraleuropa, de nordiske lande, de Britiske øer og Baltikum.

Den danske juletræseksport fordelt til regioner i 2018

Godkendelse af ConShape til 2025

Miljøstyrelsen har ultimo april 2020 meddelt godkendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer frem til 30.06-2025. Se flere nyheder

Forstplant

Hvis proveniensen findes i markedet, så skaffer vi den!

Se forhandleroversigt