Regionsvis eksport af juletræer

2017

Vores nordiske broderfolk aftager 10 % af den samlede eksport med Sverige som den største aftager fulgt af Norge, Island, og Finland. Danmark leverer også juletræer til Grønland og Færøerne inden for Rigsfælleskabet. Ellers domineres eksporten af de tysktalende områder fulgt af Bennelux, Øst- og centraleuropa, de nordiske lande, de britiske øer og Baltikum.

Juletræsmængder17 Reg

Nyt GUDP projekt om økologisk netværk

Nyt GUDP-projekt om økologisk netværk skal kaste lys over muligheder og begrænsninger ved den økologiske produktion i Danmark. Se flere nyheder

Fausol Productions

Har du tænkt på gødning til dine juletræer?

Se forhandleroversigt