Eksportmarkeder for juletræer

2019

Tyskland aftager 41 % af den danske eksport af juletræer, og er dermed den største aftager af juletræer fra Danmark. Herefter kommer Frankrig, Storbritannien, Holland, Polen, Sverige, Tjekkiet, Østrig, Norge, og Schweiz som tilsammen aftager ca. 60 % af de danske juletræer. Blandt de mere eksotiske eksportmarkeder er Marokko, Hong Kong, Libanon og de Forenede Arabiske Emirater, der dog alle aftager begrænsede mængder.

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Bayer

Se Bayer's aktuelle videoer om ukrudts- og lusebekæmpelse samt topskudsregulering.

Se forhandleroversigt