Eksportmarkeder for juletræer

2018

Tyskland aftager 43 % af den danske eksport af juletræer, og er dermed den største aftager af juletræer fra Danmark. Herefter kommer Frankrig, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Norge, Polen, Østrig, Schweiz og Holland som tilsammen aftager små 65 % af de danske juletræer. Blandt de mere eksotiske eksportmarkeder er Marokko, Singapore og de Forenede Arabiske Emirater.

Dansk juletræseksport i 2018

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

JUTEK

Så er fremtiden sikret!

Se forhandleroversigt