Eksportmarkeder for juletræer

2019

Tyskland aftager 41 % af den danske eksport af juletræer, og er dermed den største aftager af juletræer fra Danmark. Herefter kommer Frankrig, Storbritannien, Holland, Polen, Sverige, Tjekkiet, Østrig, Norge, og Schweiz som tilsammen aftager ca. 60 % af de danske juletræer. Blandt de mere eksotiske eksportmarkeder er Marokko, Hong Kong, Libanon og de Forenede Arabiske Emirater, der dog alle aftager begrænsede mængder.

Hvad må man samle i skoven?

I Sverige bliver hvert femte juletræ stjålet. Helt så galt er det formentlig ikke Danmark, men nogle kan måske stadig være i tvivl om, hvad ”fæld selv” betyder. Nedenfor beskrives nogle af de regler som bl.a. findes i naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse. Se flere nyheder

JUTEK

Så er fremtiden sikret!

Se forhandleroversigt