Eksportmarkeder for juletræer

2019

Tyskland aftager 41 % af den danske eksport af juletræer, og er dermed den største aftager af juletræer fra Danmark. Herefter kommer Frankrig, Storbritannien, Holland, Polen, Sverige, Tjekkiet, Østrig, Norge, og Schweiz som tilsammen aftager ca. 60 % af de danske juletræer. Blandt de mere eksotiske eksportmarkeder er Marokko, Hong Kong, Libanon og de Forenede Arabiske Emirater, der dog alle aftager begrænsede mængder.

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 12. april 2021 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2021. Se flere nyheder

JUTEK

Så er fremtiden sikret!

Se forhandleroversigt