Livscyklusanalyse for juletræer

En livscyklusanalyse for dansk producerede juletræer er gennemført af et uvildigt konsulentfirma. Analysen viser, at et dansk produceret nordmannsgranjuletræ i alt har fortrængt, hvad der svarer til 0,6 kg CO2, når det står på salgspladserne i Europa. Dette når alle input til dyrkning og transport til salgspladserne i Europa er medtaget - altså en gevinst for klimaet.

Hvis forbrugerne henter juletræet i bil og transporterer træet over en afstand på 2*10 km i en mindre, ny benzinbil, svarer den samlede klimabelastning til 2,6 kg CO2,  hvilket er en meget lav klimapåvirkning. Hvis der ikke anvendes en bil (f.eks. i byerne), eller hvis der anvendes en el- eller hybridbil, vil det ikke belaste klimaet at transportere juletræer inden for kort afstand fra forbrugerens bopæl.

Livscyklusanalysen omfatter udvinding af råmaterialer, materialer og produkter, der anvendes til produktion af juletræer (både i planteskole og på mark), transport af råvarer og emballage. Derudover er brugen af sprøjtemidler, gødning og andre input til selve dyrkningen inkluderet. Ligeledes er det mest sandsynlige bortskaffelsesscenarie inkluderet for alle materialer, der bruges i produktionen foruden selve juletræet.

Alle faser af træets levetid er inkluderet i modellen: Planteskolefasen (såbed og evt. priklebed), dyrkningsfasen (arealforberedelse, plantning, ukrudtsbekæmpelse, skadedyrsbekæmpelse, gødning og produktforbedring), høstfasen (fældning, netning og palletering) samt transportfasen (til salgsstedet i Europa og forbrugertransport) og endelig bortskaffelsesfasen. Efter brug i juletiden fortrænger juletræerne fossile brændstoffer til energiudnyttelse og bidrager herved positivt til CO2-balancen.

Til sammenligning har tidligere undersøgelser vist, at et plastikjuletræer har en klimabelastning svarende til ca. 50 kg CO2 og en utilberedt flæskesteg på 1 kg har en belastning svarende til 3,6 kg CO2.

Vindmøller i juletræskultur ved Grindsted

Temadage 2023

Ønsker du at møde kolleger, se udstillere og få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret temadage. Programmet byder på alt fra opdatering om planteværn over status for gødning, hjælpestoffer og transport til afsætning. Se flere nyheder

Aarestrup Planteskole

Kvalitetsplanter til juletræer og pyntegrønt i velkendte og velafprøvede provenienser.

Se forhandleroversigt