Livscyklusanalyse for juletræer

En livscyklusanalyse for dansk producerede juletræer er gennemført af et uvildigt konsulentfirma. Analysen viser, at et dansk produceret nordmannsgranjuletræ i alt har fortrængt, hvad der svarer til 0,6 kg CO2, når det står på salgspladserne i Europa. Dette når alle input til dyrkning og transport til salgspladserne i Europa er medtaget - altså en gevinst for klimaet.

Hvis forbrugerne henter juletræet i bil og transporterer træet over en afstand på 2*10 km i en mindre, ny benzinbil, svarer den samlede klimabelastning til 2,6 kg CO2,  hvilket er en meget lav klimapåvirkning. Hvis der ikke anvendes en bil (f.eks. i byerne), eller hvis der anvendes en el- eller hybridbil, vil det ikke belaste klimaet at transportere juletræer inden for kort afstand fra forbrugerens bopæl.

Livscyklusanalysen omfatter udvinding af råmaterialer, materialer og produkter, der anvendes til produktion af juletræer (både i planteskole og på mark), transport af råvarer og emballage. Derudover er brugen af sprøjtemidler, gødning og andre input til selve dyrkningen inkluderet. Ligeledes er det mest sandsynlige bortskaffelsesscenarie inkluderet for alle materialer, der bruges i produktionen foruden selve juletræet.

Alle faser af træets levetid er inkluderet i modellen: Planteskolefasen (såbed og evt. priklebed), dyrkningsfasen (arealforberedelse, plantning, ukrudtsbekæmpelse, skadedyrsbekæmpelse, gødning og produktforbedring), høstfasen (fældning, netning og palletering) samt transportfasen (til salgsstedet i Europa og forbrugertransport) og endelig bortskaffelsesfasen. Efter brug i juletiden fortrænger juletræerne fossile brændstoffer til energiudnyttelse og bidrager herved positivt til CO2-balancen.

Til sammenligning har tidligere undersøgelser vist, at et plastikjuletræer har en klimabelastning svarende til ca. 50 kg CO2 og en utilberedt flæskesteg på 1 kg har en belastning svarende til 3,6 kg CO2.

Vindmøller i juletræskultur ved Grindsted

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt