Energiudnyttelse fra brugte juletræer

Der sælges årligt cirka halvanden million juletræer i Danmark. Langt de fleste havner efter jul på genbrugspladsen, der fliser træet, og videresender det til affaldsforbrændingsanlæggene som brændsel.

Når juletræerne efter jul bruges til afbrænding i kommunernes forbrændingsanlæg i stedet for olie, kul eller gas, sker der en fortrængning af de fossile brændstoffer. Juletræerne sparer derved atmosfæren for fossilt CO2 og bidrager herved positivt til CO2-balancen. Energiindholdet i juletræerne er faktisk så stort, så hvis de bliver brugt på et fjernvarmeværk, kan de opvarme flere end 3.000 husstande i et år eller give 3,5 millioner varme brusebade, viser beregninger fra Dansk Fjernvarme.

Flis ved fjernvarmeværk

Bidrag til Forskningsenheden

Danske Juletræers Forskningsenhed støtter praksisnære projekter, som gavner alle producenter med løsninger på akutte dyrkningsproblemer. Alle kan bidrage til Forskningsenheden, så støt op om og vær med til at sikre branchens fremtid. Se flere nyheder

Akkerup Planteskole

Dansk producerede barrodsplanter. Juletræer · Pyntegrønt · Skov · Læhegn · Anlæg · Hæk · Bunddække

Se forhandleroversigt