Gødskning

Optimal gødskning sikrer på en gang en harmonisk vækst og god nålefarve, men gødskning er også med til at opretholde jordens frugtbarhed. Korrekt gødskning er en god investering både på den korte og lange bane. Vi har deltaget i alle nyere forskningsprojekter om gødskning i juletræer og klippegrønt og det er den klare konklusion her fra. Hos Danske Juletræer får du den bedste og helt opdaterede rådgivning om bæredygtig gødskning.

Balanceret gødskning
Gødskning skal balanceres. Der skal ikke gødskes for meget, for det går udover både miljøet og pengepungen. Der skal heller ikke gødskes for lidt, for så forringes træernes kvalitet tydeligt. Gødskningen skal tilpasses de lokale forhold. Der bør gødskes mere på sandjorde end på lerjorde, fordi risikoen for tab af næringsstoffer fra rodzonen er større her. Dette afspejles også i kvælstofnormernes størrelse, som for sandjord og lerjord pt. er på henholdsvis 110 kg og 90 kg kvælstof per hektar per år. Små træer har et mindre behov for næringsstoffer end store træer. Flere træer per ha fordrer mere gødning end færre træer per. ha. Gødskning bør derfor være aldersgradueret / behovsbestemt. Det skal gødningsplanlægningen afspejle. Vi har som de eneste i Danmark lavet en forskningsbaseret dynamisk gødningsmodel, ”OP10MAL”, der kan hjælpe dig med denne planlægning.

Vi har overblikket
Der findes flere forskellige gødningsproducenter og endnu flere gødningsprodukter. Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i forskelle og ligheden produkter imellem, fordi gødning med det ene produkt fremfor det andet kan have vidt forskellig virkning på dine træer – ikke bare på træernes udseende, men også på deres modstandskraft overfor skadevoldere. Det rette valg af gødning er et fagligt begrundet valg.

Der er forskellige gødningstyper. Nogle er organiske andre mineralske, nogle indeholder mikronæringsstoffer eller nitrifikationshæmmere, andre er fri for klorid osv. Forholdet imellem de enkelte næringsstoffer er også vigtig, fordi nogle næringsstoffer stimulerer optagelsen af andre næringsstoffer, mens andre har en hæmmende effekt. Vi har hjulpet mange med udarbejdelse og tilretning af gødningsplaner. Det er os, der har overblikket over gødskning og vi giver dig gerne en hjælpende hånd med den gode faglige beslutning.

Udtaget af næringsstoffer er afgørende
Selvfølgelig har de enkelte træarter forskelligt behov for næringsstoffer, men dette behov er i særdeleshed bestemt af de krav vi stiller til produkterne. I nobilis klip vil vi for eksempel ikke have lange åbne grene og vores nordmannsgranjuletræ skal helst være mørkegrønt. Dette er nogle af grundene til, at vi bruger mindre gødning til nobilis end nordmannsgran. Men vigtigst er at få kompenseret for udtaget af næringsstoffer. Fordi hver eneste lille nål, der flyttes væk fra et bevoksningsareal repræsenterer en fjernelse af næringsstoffer. Og der udtages årligt langt flere næringsstoffer i juletræsbevoksninger med nordmannsgran end ved klip i nobilis.

Som medlem kan du læse meget mere om gødskning under de enkelte underpunkter.

Temadage 2023

Ønsker du at møde kolleger, se udstillere og få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret temadage. Programmet byder på alt fra opdatering om planteværn over status for gødning, hjælpestoffer og transport til afsætning. Se flere nyheder

HD 2412

Nu kan du handle 24 timer i døgnet hos HD2412

Se forhandleroversigt

Christmasworld

Verdens førende messe for dekorationer og udsmykning i relation til julen. I de senere år er delmessen Floradecora kommet til. Den retter sig mere mod friske planter og dekorationer - og juletræer. Se flere arrangementer