Økologisk areal med juletræer

Det har siden 2001 været muligt at sætte det røde Ø-mærke på juletræer. Der er dog stadig langt mellem arealerne med økologiske juletræer. De seneste år har arealet med økologiske juletræer udgjort omkring 400 ha svarende til ca. 2 % af det samlede areal med juletræer i Danmark på ca. 20.700 ha.

Økologisk areal fordelt til omlagt og under omlægning i perioden 2009 - 2020

Mekanisk renholdelse

Kom til demonstration af mekanisk renholdelse når Danske Juletræer som led i GUDP-projektet om sprøjtefri juletræer (FRIJUL) inviterede til maskindemonstration hos Danish Christmas Trees ved Sorø. Se flere nyheder

Nibela Skovservice

GPS-styret maskinplantning i krydsforbandt. Vi har fokus på kvalitet.

Se forhandleroversigt