Økologisk areal med juletræer

Det har siden 2001 været muligt at sætte det røde Ø-mærke på juletræer. Der er dog stadig langt mellem arealerne med økologiske juletræer. De seneste år har arealet med økologiske juletræer udgjort omkring 350 ha svarende til ca. 1,7 % af det samlede areal med juletræer i Danmark på ca. 20.000 ha.

Udvikling i økologisk areal

Juletræssalg og Corona

Mange danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og antallet af kunder periodevist være stort på samme tid. Derfor har foreningen anmodet om at man bruger reglerne for storcentre i stedet for forsamlingsforbuddet. Se flere nyheder

Schaumann Sprayers

Ny model tågesprøjte til juletræer/skovbrug!

Se forhandleroversigt