Økologisk areal med juletræer

Det har siden 2001 været muligt at sætte det røde Ø-mærke på juletræer. Der er dog stadig langt mellem arealerne med økologiske juletræer. De seneste år har arealet med økologiske juletræer udgjort omkring 380 ha svarende til ca. 2 % af det samlede areal med juletræer i Danmark på ca. 21.200 ha.

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 12. april 2021 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2021. Se flere nyheder

Team Service

Gør det sjovere at være juletræsproducent - skab større dækningsbidrag.

Se forhandleroversigt