Forskningsenheden for juletræer

Ved generalforsamlingen i maj 2016 fik bestyrelsen for Danske Juletræer enstemmig opbakning til at indføre en forskningsenhed, som skal sikre midler til forskning og udvikling inden for juletræsbranchen. Et år senere var rammerne for forskningsenheden klar og der blev afholdt et stiftende bidragermøde den 29. maj 2017, hvor Forskningsenheden blev etableret.

Hvor kommer midlerne fra?
Indtægterne til Forskningsenheden kommer fra frivillige bidrag. Er man producent af juletræer er den frivillige arealafgift 50 kr./ha bevokset med nordmannsgranjuletræer under 20 år i Danmark, dog minimum 250 kr. og maksimalt 5.000 kr. De af branchens aktører, som ikke har produktion (f.eks. planteskoler, grossister, frøleverandører, maskinhandlere mv.) kan også bidrage til Forskningsenheden med et valgfrit beløb, dog minimum 2.500 kr. I tillæg til medlemmernes bidrag har Danske Juletræer i 2017 indskudt 500.000 kr. i startkapital. Ved foreningens generalforsamling i 2018 blev det endvidere besluttet at overføre restkapitalen i Neonectria-puljen (620.000 kr.) til Forskningsenheden.

Bidrag til Forskningsenheden

Se bidragydere 

Hvad kan der søges om støtte til?
Forskningsenheden støtter alene forskning og udvikling inden for dyrkning af (nordmannsgran)juletræer i Danmark - mere specifikt;
1)      forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer,
2)      produktudvikling i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer,
3)      rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer, eller
4)      investeringer i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med produktion, forarbejdning og
         distribution af juletræer.

Hvem kan ansøge om støtte?
Forskningsenheden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder. Forskningsenheden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet inklusiv den vigtige formidlingsdel, der skal sikre, at resultaterne kommer bidragyderne og den danske juletræsbranche til gavn.


Administration af Forskningsenheden
Forskningsenheden ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer, som har har fastlagt vedtægterne for Forskningsenheden.Danske Juletræer er sekretariat for Forskingsenheden og varetager således den daglige drift, herunder korrespondancen med bidragydere og ansøgere. Kontaktperson er Claus Jerram Christensen.