Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2018

I 2018 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen knap 1 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Trods en lille tilbagegang i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt er eksportværdien steget en smule i 208 grundet bedre eksportpriser. Af de knap 1 milliard tegner juletræer sig for lidt under 0,8 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,2 milliard.

Værdien af den danske pyntegrønteksport 1986 til 2018

Godkendelse af ConShape til 2025

Miljøstyrelsen har ultimo april 2020 meddelt godkendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer frem til 30.06-2025. Se flere nyheder