Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2018

I 2018 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen knap 1 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Trods en lille tilbagegang i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt er eksportværdien steget en smule i 208 grundet bedre eksportpriser. Af de knap 1 milliard tegner juletræer sig for lidt under 0,8 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,2 milliard.

Værdien af den danske pyntegrønteksport 1986 til 2018

Danske juletræer mere miljøvenlige end nogensinde

Siden midten af 90’erne har en målrettet indsats resulteret i, at danske juletræer er de mest miljøvenligt dyrkede juletræer i verden. Forklaringen er især, at træerne gødes ret lidt og på nøje udvalgte tidspunkter. I dag udvaskes der meget mindre kvælstof fra en juletræsplantage end fra landbrugsjord. Se flere nyheder

Grotex

Vi er med hele vejen: Vi sælger kvalitets planter. Vi udfører entreprenør arbejde. Vi køber og sælger, træer og grønt.

Se forhandleroversigt