Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2020

I 2020 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen lidt over 0,9 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Med en lille stigning i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt og bedre priser for klippegrønt steg eksportværdien steget en smule i 2018 og 2019. Af eksporten på de 0,9 milliard kr. tegner juletræer sig for 0,76 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,15 milliard.

Kommunikationskonsulent

Danske Juletræer har ansat Peter Ryhmer som ny kommunikationskonsulent. Peter Ryhmer varetager foreningens arbejde omkring medlemsformidling. Han bliver redaktør på Nåledrys og er ansvarlig for udvikling og drift af foreningens hjemmeside og SoMe indsats ligesom han koordinerer formidlingen i Korte Meddelelser. Se flere nyheder

HD 2412

Nu kan du handle 24 timer i døgnet hos HD2412

Se forhandleroversigt