Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2018

I 2018 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen knap 1 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Trods en lille tilbagegang i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt er eksportværdien steget en smule i 208 grundet bedre eksportpriser. Af de knap 1 milliard tegner juletræer sig for lidt under 0,8 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,2 milliard.

Værdien af den danske pyntegrønteksport 1986 til 2018

Juletræssalg og Corona

Mange danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og antallet af kunder periodevist være stort på samme tid. Derfor har foreningen anmodet om at man bruger reglerne for storcentre i stedet for forsamlingsforbuddet. Se flere nyheder

Akkerup Planteskole

Dansk producerede barrodsplanter. Juletræer · Pyntegrønt · Skov · Læhegn · Anlæg · Hæk · Bunddække

Se forhandleroversigt