Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2017

I 2017 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen knap 1 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Af de knap 1 milliard tegner juletræer sig for lidt under 0,8 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,2 milliard.

Totaleksport17

Redaktør og fagkonsulent til Danske Juletræer

Da vores nuværende redaktør og chefkonsulent har valgt at gå på pension fra årsskiftet søger Danske Juletræer en ny redaktør til Nåledrys samt en fagkonsulent, der kan yde medlemsrådgivning inden for praktisk dyrkning og lovgivning på området. Se flere nyheder

Johansens Planteskole

Ekspertise og tæt samarbejde. Vi garanterer den genetiske og tekniske kvalitet hver gang.

Se forhandleroversigt