Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2020

I 2020 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen lidt over 0,9 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Med en lille stigning i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt og bedre priser for klippegrønt steg eksportværdien steget en smule i 2018 og 2019. Af eksporten på de 0,9 milliard kr. tegner juletræer sig for 0,76 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,15 milliard.

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

R & E Forest Team

Vi tilbyder service af høj kvalitet på landbrugs- og byggemarkedet.

Se forhandleroversigt