Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2019

I 2019 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen lidt over 1 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Med en lille stigning i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt og bedre priser for klippegrønt er eksportværdien steget en smule i 2019. Af eksporten på de 1 milliard kr. tegner juletræer sig for lidt over 0,8 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,2 milliard.

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt