Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2021

I 2021 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen 1,1 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Med en lille stigning i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt og bedre priser for klippegrønt steg eksportværdien en smule i 2018, 2019 og nu i 2021. Af eksporten på de små 1,1 milliard kr. tegner juletræer sig for 0,91 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,14 milliard.

Samlet 2021-eksportværdi for juletræer og klippegrønt

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023. Se flere nyheder

Green Product

Langjähriger Exporteur von dänischen Weihnachtsbäumen und Schnittgrün

Se forhandleroversigt