Eksportværdi af juletræer & klippegrønt

1986 - 2019

I 2019 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen lidt over 1 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Med en lille stigning i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt og bedre priser for klippegrønt er eksportværdien steget en smule i 2019. Af eksporten på de 1 milliard kr. tegner juletræer sig for lidt over 0,8 milliard, mens klippegrøntet indbringer ca. 0,2 milliard.

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder

Skærbæk Maskinforretning

Dragone tågesprøjter, grenknusere og kraftige slagleklippere.

Se forhandleroversigt