Hvad er GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. er en produktstandard, der er udarbejdet i et samarbejde mellem europæiske supermarkedskæder og producenter for at sikre sporbarhed, fødevaresikkerhed, miljø, arbejdsmiljø og kvalitet (indtil september 2007 hed standarden EUREPGAP). GLOBALG.A.P. standarden er oprindelig udarbejdet til frugt og grønsager, men dækker i dag også almindelige landbrugsafgrøder, planteskoler, husdyrproduktion og dambrug.

Standarden kan downloades på hjemmesiden for GLOBALG.A.P.


Når standarden bruges til certificering af juletræer består den af 204 kontrolpunkter fordelt med:

  • 67 Ufravigelige krav (Major must)
  • 110 Mindre krav (Minor must)
  • 27 Anbefalinger (Recommendations)

En del af kontrolpunkterne vil typisk udgå, da de ikke er relevante for den pågældende produktion og ejendom.

GLOBALG.A.P. standarden for juletræer:
Består af 3 moduler med kontrolpunkter og kravspecifikationer til disse, og det er disse krav som producenten, der ansøger om certifikatet, skal overholde og som vil blive kontrolleret af kontrolorganet. Desuden er der 3 check-lister, som skal anvendes til dokumentation af om kravene i standarden overholdes. Listerne anvendes både ved de interne kontroller og ved de eksterne audits på bedriften.

Modul: All Farm (alle producenters basis):
Dette modul er fælles for alle bedrifter, der søger GLOBALG.A.P. certificering og indeholder krav til:
- Dokumentation og egenkontrol
- Areal og dyrkningshistorie
- Arbejdsmiljø og velfærd
- Hygiejne
- Underleverandører
- Affaldshåndtering
- Miljø og naturbeskyttelse
- Klagehåndtering
- GLOBALG.A.P. status og brug af logo
- Parallel produktion eller parallelt ejerskab, hvis skal godkendes til dette

Modul: Crop base (Afgrødebasis):
Dette modul er fælles for alle bedrifter med planterafgrøder, der søger om GLOBALG.A.P. certificering. Modulet indeholder krav til:
- Sporbarhed
- Plantemateriale
- Areal og dyrkningshistorie
- Jordbehandling
- Vanding
- Gødning
- Integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM)
- Plantebeskyttelsesmidler
- Maskiner og udstyr

Modul: Flowers and Ornamentals:
Dette modul er specifikt til bedrifter med blomster og prydplanter, og omfatter også juletræer. Modulet findes ikke på dansk. Modulet indeholder krav til:
- Proveniens og formeringsmateriale
- Jord- og substrat behandling
- Gødning
- Høst
- Efter-høst håndtering

Ingen af ovenstående moduler kan stå alene. En GLOBALG.A.P. certificering består altid af en kombination af flere forskellige moduler.
Er man juletræsproducent skal man anvende denne kombination:

Alle producenters basismodul + Afgrødebasis + Flowers and Ornamentals

Checklister
For hver af ovennævnte moduler er der en tilhørende checkliste.
Listerne anvendes til både de interne kontroller og de eksterne audits på bedriften.
Der findes yderligere en checkliste til kontrol/audit af gruppens kvalitetsstyringssystem (QMS).
Denne liste findes også i en udvidet udgave, hvor produkthåndtering er inkluderet.

Hjælpeskemaer
For at lette dokumentationen, er der udarbejdet en række hjælpeskemaer af Danske Juletræer. Man må gerne udarbejde sine egne dokumenter, blot de krævede oplysninger er til stede i en kontrollerbar form. Herudover er der som led i PAF projektet "Certificering af IP-juletræer efter GLOBALG.A.P." udarbejdet et regneark i Excel, som frit kan bruges i forbindelse med registrering af gødskning og sprøjtning.

Er du interesseret i at høre mere om GLOBALG.A.P. certificering kan du helt uforpligtende sendede en interessetilkendegivelse.

Har du brug for rådgivning omkring GLOBALG.A.P. kan du gøre brug af vores medlemstilbud hos IntroCert.

Storbritannien udsætter importkontrol

Storbritannien udsætter importkontrollen med tre måneder. Det betyder, at afskårne juletræer under tre meter således ikke skal følges af et plantesundhedscertifikat i sæson 2023 som tidligere meddelt. Se flere nyheder

Niels Høj Group

Totalentreprenør inden for juletræer - fra etablering og pasning til salg. Besøg vores hjemmeside og se hvad vi kan gøre for dig.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer