Næringsstoffer med omtanke

Bæredygtige naturtræer tilføres lave behovsbestemte mængder af gødning afhængig af jordbund. Der stillles krav om gødningsplanlægning, og gødningsforbruget indberettes årligt. Tildeling af næringsstoffer tilpasses jordbunden, så man på lette jordtyper enten bruger organiske gødninger eller gødskes hyppigt med en lille mængde for at tilpasse tildelingerne til træets optag.

Reduktion af klimagasser (NH3) fra husdyrgødning begrænses gennem tilsætning af inhibitor, andre udbringningsterminer eller metoder.

Samlet bliver der et minimalt tab af næringsstoffer til det omgivende miljø fra udvaskning til glæde for drikkevandskvaliteten.

FN verdensmål 6FN verdensmål 12FN verdensmål 13