Ukrudt

For økologer gælder det i høj grad om at skabe en fornuftig balance mellem urtefloraens gavnlige og skadelige virkninger. Den økologiske juletræsproducent har flere forskellige metoder til rådighed mod ukrudtet.

Årets gang ved ukrudtsbekæmpelse
For at få den mest optimale virkning skal kulturen renses flere gange i ukrudtets vækstperiode fra april til begyndelsen af august. Den første behandling udføres, inden juletræerne springer ud. Hvis juletræerne er udsat for forårsnattefrost, er det vigtigt, at jorden er bar i udspringsperioden, da det øger udstrålingen af jordvarme og nedsætter risikoen for frostskader. De første to-tre uger efter juletræernes udspring renser man derimod ikke i kulturen, da færdsel og redskaber kan skade de nye skud. For at undgå at skade træerne ved den mekaniske ukrudtsbekæmpelse skal træerne være plantet i lige, parallelle rækker med en afstand, der passer til red­skaberne. I kuperede områder skal ræk­kerne løbe vinkelret på højdekurverne, så redskaberne ikke skrider ud og skader træ­erne.

Når træerne vokser
Mens træerne er små, er det muligt at køre hen over træerne med en almindelig traktor med strigle, radrenser eller fræser. Man kan også foretage renholdelsen manuelt med le, kratrydder. Arbejdet skal gøres, inden ukrudtet vokser over juletræerne, ellers går det ud over både præstationen og træernes vækst. Når juletræerne er mere end en halv meter høje, bliver det nødvendigt med mere specialicerede redskaber som eksempelvis portaltraktorer, én-rækkede maskiner med smalle fræsere eller klippere, ATV'ere og minitraktorer. Manuel renholdelse er også stadig muligt, men i det lange løb er det tungt arbejde at udføre, og præstationen er lav.

Husdyr
Fra tredje år efter plantning kan husdyr hjælpe med at styre ukrudtet. Ernæringsværdien af ukrudtet er ofte for lav i forhold til dyrenes behov, så det er vigtigt at supplere med (økologisk)foder eller andre græsningsarealer. Mens træerne sætter skud fra maj til juni, bør man ikke have husdyr i kulturen, da nye skud let knækkes af ved dyrenes færdsel i kulturen.

Får af racen Shropshire er velegnede til at holde ukrudtet nede og nipper ikke af de nye skud. Det er dog stadig nødvendigt med dagligt opsyn ifølge dyreværnsloven, men det er samtidigt også nødvendigt for at forhindre eventuelle bideskader på træerne. Man anbefaler normalt ca. fem moderfår pr. ha.

Tamsvin er også effektive mod ukrudtet, men de anbefales først efter 3-4 år efter plantning af træerne, da de ellers kan gøre for stor skade på de små træer. Fjerkræ er også en mulighed, mens heste og køer kan gøre jorden kompakt og fremme et tæt græsdække.

Andre metoder
Dækafgrøder kan være med til hæmme ukrudt, men øger også konkurrencen om næringsstoffer og vand.

Undgå nåletab i klippegrønt

Korrekt opbevaring af klippegrønt er vigtigt for at undgå udtørring og dermed et stort vand- og vægttab. Forsøg med enkelt grene har vist, at vandtabet de første 10-11 dage efter høst kan være så højt som 10 % point pr. dag når klippegrøntet opbevares indendørs. Få gode råd til at undgå udtørring. Se flere nyheder

R & E Forest Team

Vi tilbyder service af høj kvalitet på landbrugs- og byggemarkedet.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer