Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i 2023. Pomoxon Extra (Reg. nr. 1067-3) har fået en dispensation til anvendelse i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023.

Vigtig detalje!
En dispensationsgodkendelse betyder, at der efter godkendelsesperioden indtræder et forbud mod anvendelse og opbevaring af produktet. I praksis har det den konsekvens, at lagre af produktet skal være opbrugt inden den 1. august 2023. Anvendelse og opbevaring af produktet uden for perioden medfører bødestraf, og det er derfor vigtigt, at man ikke køber mere ind, end man vurderer at kunne anvende i perioden.

Nordmannsgran topskud

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023. Se flere nyheder

Fox Motori

Din professionelle leverandør af rygsprøjter

Se forhandleroversigt

Bæredygtige naturtræer

Danske Juletræer inviterer til fyraftenswebinar om Bæredygtige naturtræer. Hør mere om certificeringsordningen, hvordan du konkret tilmelder dig og hvilke krav der stilles for at være med. Se flere arrangementer