Økologisk produktion

Hvad er økologiOekoeu250x167
Økologi er viden om levende organismers påvirkning af hinanden og det miljø, de lever i. Den viden bliver hele tiden udbygget, og derfor udvikler økologibegrebet og reglerne bag Økologi-mærket sig kontinuerligt. Økologi-mærket er købernes garanti for at en kontrolleret økologisk produktion.

Økologiske produkter kan være mærket med det røde Ø-mærke, som er et dansk kontrolmærke, der fortæller, at produktet har været kontrolleret af de danske myndigheder. Et økologisk produkt kan også være mærket med EU’s økologilogo. Mærket viser, at produktet er økologisk, og er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning. Med EU’s nye økologimærke er vejen banet for eksport af økologiske juletræer.

Økologiske juletræerOeko176x167
Det har siden 2001 været muligt at sætte det røde Ø-mærke på juletræerne. Der er dog stadig langt mellem arealerne med økologiske juletræer. De seneste år har arealet med udgjort omkring 350, hvilket svarer til ca. 1,5 procent af det samlede areal med juletræer i Danmark.

Der er en række lovkrav der skal opfyldes under økologisk produktion. Hvis du vil etablere en produktion af økologiske juletræer eller pyntegrønt, skal du bruge økologiske frø eller udplantningsplanter. Hvis der ikke er økologiske frø på markedet, kan du søge om tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen til at bruge ikke-økologiske frø. NaturErhvervstyrelsen kan ikke give dig tilladelse til at bruge ikke-økologiske småplanter.

Foruden lovkrav findes der for den økologisk produktion fire principper, herunder forsigtighedsprincippet, som siger, at økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet. Du kan læse mere om forsigtighedsprincippet og de tre andre principper her.

Hvis du vil vide mere
I bogen ”Økologiske Juletræer”, udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, kan du læse mere om produktion af Økologiske juletræer. Bogen kan bestilles på vores hjemmeside her.

Under ”Find producent” kan du se, hvor du kan købe økologiske juletræer.

Hvis du vil vide mere om dyrkning af økologiske juletræer kan du se under "Økologisk dyrkning" og i Landbrugs- og fiskeristyrelsens Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Nyt GUDP projekt om økologisk netværk

Nyt GUDP-projekt om økologisk netværk skal kaste lys over muligheder og begrænsninger ved den økologiske produktion i Danmark. Se flere nyheder

Øgro

Danske gødningsprodukter baseret på kødbenmel og børstemel, godkendt til økologisk landbrug, og certificeret med EU-Blomsten.

Se forhandleroversigt

Markvandring - Sydjylland

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer