Økologisk produktion

Hvad er økologiOekoeu250x167
Økologi er viden om levende organismers påvirkning af hinanden og det miljø, de lever i. Den viden bliver hele tiden udbygget, og derfor udvikler økologibegrebet og reglerne bag Økologi-mærket sig kontinuerligt. Økologi-mærket er købernes garanti for at en kontrolleret økologisk produktion.

Økologiske produkter kan være mærket med det røde Ø-mærke, som er et dansk kontrolmærke, der fortæller, at produktet har været kontrolleret af de danske myndigheder. Et økologisk produkt kan også være mærket med EU’s økologilogo. Mærket viser, at produktet er økologisk, og er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning. Med EU’s nye økologimærke er vejen banet for eksport af økologiske juletræer.

Økologiske juletræerOeko176x167
Det har siden 2001 været muligt at sætte det røde Ø-mærke på juletræerne. Der er dog stadig langt mellem arealerne med økologiske juletræer. De seneste år har arealet med udgjort omkring 350, hvilket svarer til ca. 1,5 procent af det samlede areal med juletræer i Danmark.

Der er en række lovkrav der skal opfyldes under økologisk produktion. Hvis du vil etablere en produktion af økologiske juletræer eller pyntegrønt, skal du bruge økologiske frø eller udplantningsplanter. Hvis der ikke er økologiske frø på markedet, kan du søge om tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen til at bruge ikke-økologiske frø. NaturErhvervstyrelsen kan ikke give dig tilladelse til at bruge ikke-økologiske småplanter.

Foruden lovkrav findes der for den økologisk produktion fire principper, herunder forsigtighedsprincippet, som siger, at økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet. Du kan læse mere om forsigtighedsprincippet og de tre andre principper her.

Hvis du vil vide mere
I bogen ”Økologiske Juletræer”, udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, kan du læse mere om produktion af Økologiske juletræer. Bogen kan bestilles på vores hjemmeside her.

Under ”Find producent” kan du se, hvor du kan købe økologiske juletræer.

Hvis du vil vide mere om dyrkning af økologiske juletræer kan du se under "Økologisk dyrkning" og i Landbrugs- og fiskeristyrelsens Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023. Se flere nyheder

Tree Tech A/S

Udstyr til at fælde, nette og pakke juletræer. Også specialløsninger.

Se forhandleroversigt

Bæredygtige naturtræer

Danske Juletræer inviterer til fyraftenswebinar om Bæredygtige naturtræer. Hør mere om certificeringsordningen, hvordan du konkret tilmelder dig og hvilke krav der stilles for at være med. Se flere arrangementer