Ny skadegjerar på nobeledelgran


Forfatter(e): Venche Talgø og Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 36-37

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

I mars 2015 vart soppen Camarographium abietis funnen på nobeledelgran (Abies procera) i eit klyppegrøntfelt i Vest-Agder. Det vart også funne edelgranbarkkreft (Neonectria neomacrospora) i feltet, ein velkjent skadegjerar på edelgran, men begge soppane var ikkje til stades på same skota. Førebels veit vi ikkje noko om skadepotensialet til C. abietis.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Proveniensafprøvning - Sønderjylland

Kom til Sønderjylland og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer