Bestilling af ældre handelsdokumenter på papir

Her kan du bestille ældre handelsaftaler og følgesedler fra sekretariatet. Disse handelsdokumenter er på papir med fortløbende nummerering og med gennemslag.

Bestil

Handelsdokumenter


Majland

De tre vigtigste faktorer i dit plantevalg: Proveniens, plantekvalitet & certificering

Se forhandleroversigt

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 12. april 2021 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2021. Se flere nyheder

Markvandring - Sjælland

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer