Stadig stor tilfredshed med Danske Juletræers arbejde - resultater fra medlemsundersøgelsen i 2019


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen og Martin Petersen

Publikation: Nåledrys nr. 108

År: 2019

Side(r): 4-9

Artikel/abstract:

Vinterens tilfredshedsundersøgelse blandt foreningens medlemmer viser gennemgående stor tilfredshed med det arbejde, som Danske Juletræ laver. Især på formidlingsområdet er tilfredsheden stor, og for Nåledrys og Korte Meddelelser er knap 90 % tilfredse eller meget tilfredse. Foreningens arrangementer bliver også godt modtaget i medlemskredsen med markvandringerne som nummer et med med ca. 70 % tilfredse eller meget tilfredse besvarelser. Op til 25 % af medlemmerne tilkendegav, at de er utilfredse til meget utilfredse med formidlingen af markedet og afsætning.


Læs artiklen