Handling er nødvendig for at sikre fremtidig, faglært arbejdskraft


Forfatter(e): Anette Ketler

Publikation: Nåledrys nr. 102

År: 2017

Side(r): 48-50

Artikel/abstract:

Skovskolen er det eneste sted i landet, der uddanner unge mennesker inden for skovproduktion. Skov- og naturteknikeruddannelsens fortsatte eksistens afhænger imidlertid af erhvervets vilje til at skabe praktikpladser. Skovskolens uddannelsesleder opfordrer samtidig erhvervet til samarbejde om at videreudvikle uddannelsen.


Læs artiklen