Røde nåle (CSNN) – hvilke faktorer betinger skaden?


Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 48-53

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der er mange teorier om årsagen til røde nåle, men kun få fakta. Hvis en løsning skal findes, må vi inddrage alle kendte faktorer i fremtidige undersøgelser. 

Efter mere end 30 år med gentagne forekomster af denne skade, er vi desværre stadig langt fra at finde en løsning på problemet. Der er formentlig tale om et komplekst samspil mellem en række faktorer, herunder genetik, klima, næringsstoffer, lokalitet og svampeangreb. Denne artikel giver en oversigt over den nuværende viden.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Dansk Plantageforsikring

Få den bedste og billigste skovbrandforsikring på markedet, samt tilskud til løvtræsbælter!

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer