(Jule)træer af den anden verden - en gave


Forfatter(e): Claus Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 67

År: 2009

Side(r): 42-44

Pris: Nåledrys nr. 67 er udsolgt

Artikel/abstract:

Mennesket skal mindes om, at naturen og ikke mindst træerne, er en forudsætning for alt liv på Jorden. Det moderne menneske kommer ikke i naturen og den må derfor bringes direkte ind i stuen, for at kontakten og forståelsen mellem menneske og natur kan bibeholdes og øges.

Historien viser, at alle kulturer har fældet skoven, dyrket jorden og ladet græssende dyr forhindre skovens genindvandring. Resultatet er en forarmning af naturen og ultimativt ørkendannelse. Vores manglende evne til at disponere på lang sigt, vores manglende bevidsthed om livets forudsætninger og vores sorgløshed forhindrer os i, at ændre på situationen. I dag, hvor vi intellektuelt godt ved, hvad vi skal gøre, forhindres tilplantning af jord af skovens manglende afkast i kulturperioden og reelt af pengemarkedsrenten samt ikke mindst af vor egen selvoptagethed og tilpasningsevne. Det faktum, at naturens tilvækst over åremål overgås af en selv en lav pengerente forhindrer tilplantning, hvad enten den sker af forsyningshensyn, for økosystemet eller for klimaet. Hvordan får vi så gang i den nødvendige tilplantning?

Den eneste økonomisk bæredygtige (træ)kultur, på ikke i forvejen skovdækkede arealer, er en juletræskultur.


Læs artiklen