Nåleprøver - En status på forkanten af indsamlingsperioden


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 63-71

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Nåleanalyser fortæller præcist om, hvor træerne befinder sig i forhold til dyrkningsoptimum, om næringsstofmangler og om sandsynligheden for, at der opstår mangelsygdomme. Nåleanalyser er således i langt de fleste tilfælde bedre egnet end jordanalyser, når misvækst og mistrivelighed skal vurderes. De kommende tre måneder er tiden, hvor der normalt indsamles nåleprøver. Denne artikel giver en kort status over nåleanalyser med afsæt i Danske Juletræers nåledatabase.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

TopStop

Vækstregulering uden brug af kemi.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Sønderjylland

Kom til Sønderjylland og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer