God produktionsøkonomi i nobilis


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer & Keld Velling, KV-Skovadministration

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 27-31

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Trods vigende salgspriser på klippegrønt og større oparbejdningsomkostninger er der fortsat god økonomi i at dyrke nobilis. Gode priser på tømmer og flis betyder bedre økonomi i tyndingerne og ved afdrift, hvorved denne vedmasse i nogen grad kompenserer det lavere dækningsbidrag fra klippegrøntet. Artiklen bygger på indlæg fra blandt andet Keld Velling ved Danske Juletræers temadag om nobilis klippegrøntproduktion afholdt den 16. april 2016. Artiklen belyser økonomien i nobilisdyrkningen ved salg af sorteret klippegrønt, ved salg som selvklip og endelig ved forstærket fokus på udtag af nobilisjuletræer i kombination med en kortere omdriftstid.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Bayer

Se Bayer's aktuelle videoer om ukrudts- og lusebekæmpelse samt topskudsregulering.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer