Neonectria neomacrospora på hemlokk


Forfatter(e): Venche Talgø og May Bente Brurberg

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 33-35

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Neonectria neomacrospora dukkar stadig opp på nye bartreartar. Nyleg fann vi soppen på vestamerikansk hemlokk (Tsuga heterophylla) i eit arboretum i Ås i Akershus fylke.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

IntroCert

Kom godt i gang med certificering frugt-grønsager-kartofler-blomster-juletræer

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer