Certificering af juletræer og pyntegrønt - GLOBALG.A.P.


Forfatter(e): Inge Bodil Jochumsen

Publikation: Nåledrys nr. 91

År: 2015

Side(r): 11-15

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

GLOBALG.A.P. er en oprindelig tysk privat verdensomspændende organisation, der har udviklet standarder for jordbrugsproduktionen med krav til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, social forhold og hygiejne. GLOBALG.A.P. står for Global Good Agricutural Practice, som på dansk kan oversættes til ”Godt landmandskab på verdensplan”. Organisationen bag GLOBALG.A.P. hedder FoodPlus. I Danmark er AgroManagement akkrediteret efter ISO 17065 (DANAK) og arbejder hele tiden på at tilpasse tidens krav til certificering, herunder GLOBALG.A.P.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer