Nikortsminda - en noget overset nordmannsgranproveniens


Forfatter(e): Børge Klemmensen

Publikation: Nåledrys nr. 90

År: 2014

Side(r): 28-30

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Ambrolauri / tlugi er et europæisk, om ikke et globalt, top-brand i nordmannsgran, kendt af enhver erfaren dyrker af nordmannsgranjuletræer. Men Tlugi er kun en af ti skovparter i Ambrolauri Skovdistrikt. Naboen på den nordlige bred af den store Shaori sø, der indgår i Tlugi skovpart, er Nikortsminda skovpart. Her finder man stadig en betydelig bestand af store nordmannsgraner med 150 år eller mere på bagen. Hvor Tlugi skovpart markerer sig ved den kæmpestore monokultur af nordmannsgran på den lavere del af den nordhælde, der er etableret efter en stor brand i 1910, så er bestanden i Nikortsminda skovpart langt mere spredt eller åben og præget af indblanding af – især – bøg (Fagus orientalis) men også andre løvtræsarter.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer