Furuas knopp- og greintørkesopp funnen på nordmannsedelgran i eit norsk juletrefelt


Forfatter(e): Venche Talgø, May Bente Brurberg og Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 87

År: 2014

Side(r): 42-43

Pris: 150

Artikel/abstract:

Furuas knopp- og greintørkesopp (Gremmeniella abietina) gjer år om anna stor skade på barskog. Gran vert stort sett mindre skadd enn furu. Her rapporterer vi  om det første funnet av soppen på edelgran i Noreg.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Johansens Planteskole

Ekspertise og tæt samarbejde. Vi garanterer den genetiske og tekniske kvalitet hver gang.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer