Neonectria spørgeskemeundersøgelse


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 4-10

Pris: 150

Artikel/abstract:

Neonectria (Neonectria neomacrospora) har i de sidste år nærmest bredt sig epidemisk og medført alvorlige problemer for mange juletræsdyrkere. For at få et overblik over omfanget og udbredelsen af Neonectria udførte Danske Juletræer fra starten af august en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med IGN, Københavns Universitet. Resultaterne peger på, at Neonectria findes i hele landet, men at den er mest udbredt i Midtjylland. Dyrkerne peger selv på, at én af de vigtigste smittekilder er ældre nærtstående ædelgranarter.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Sønderup Maskinhandel A/S

FORT SIRIO 4x4 OG SIRIO maskiner til mekanisk ren- og vedligeholdelse af juletræskulturer

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer