Juletræer, blomster og honningbier


Forfatter(e): Annie Enkegaard og Per Kryger

Publikation: Nåledrys nr. 106

År: 2018

Side(r): 54-57

Artikel/abstract:

I nåletræskulturer uden anden vegetation er der kun få trækkilder for honningbier. Juletræsarealer med et bunddække af mikrokløver udgør givetvis et bedre fødegrundlag, men det er spørgsmålet, om det er tilstrækkeligt for bierne og biavlerne?


Læs artiklen