Proveniensar av fjelledelgran med blått bar er sterke mot edelgranskotsjuke


Forfatter(e): Venche Talgø, Jan-Ole Skage, Arne Steffenrem, Corina Junker, Håvard Eikemo, May Bente Brurberg & Ragnar Johnskås

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 46-49

Artikel/abstract:

Edelgranskotsjuke (Delphinella abietis) kan gjera stor skade på juletre. Fjelledelgran (Abies lasiocarpa) er spesielt utsett, men også nordmannsedegran (A. nordmanniana), sibiredelgran (A. sibirica) og andre vert angripne. I eit norsk proveniensforsøk med fjelledelgran har vi funne ut at det er stor variasjon i angrepsgrad, og at proveniensar med blåleg bar ser ut til å vera til dels resistente mot sjukdommen.


Læs artiklen

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Danske Juletræer - træer & grønt

Brancheforeningen for aktører i juletræs- og klippegrøntbranchen.

Se forhandleroversigt