Din danske jord


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 46-54

Pris: 150

Artikel/abstract:

Vi går på den. Vi står på den. Vi sår i den, vi kører på den og vi dyrker den med alt hvad det indebærer fra jordbearbejdning, gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Jorden er det dyrkningsmedie, som vores planteproduktionen er helt afhængig af. Derfor skal der passes på den og det gøres bedst, når vi ved hvad det er for en størrelse og hvordan den fungerer. Denne artikel er en kort beskrivelse heraf. Artiklen efterfølges af endnu en artikel om jord, der alene fokuserer på jordkemi.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Øgro

100% organisk dansk gødnings- og jordforbedringsmiddel

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer