Neonectria ædelgrankræft i klippegrønt og skov


Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den nye Neonectria svamp optræder ikke kun i nordmannsgran juletræer, men kan også findes i klippegrønt og andre ældre bevoksninger, hvorfra smitten kan spredes til juletræer. Sanering af sikkert inficerede træer er et vigtigt redskab i bekæmpelsen.

Ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) er i løbet af de sidste tre år blevet et stadigt større problem hos danske juletræsdyrkere. I Norge optræder svampen derimod mest på prydtræer og i små skovbevoksninger, specielt på langnålet ædelgran (A. concolor) og klippeædelgran (Abies lasiocarpa). Her i sommer blev svampen dog også fundet i en frøplantage med klippeædelgran, se artikel om ”Laboratorie-forsøk med soppmiddel mot edelgranbarkkreft”.


Læs artiklen

Hvad må man samle i skoven?

I Sverige bliver hvert femte juletræ stjålet. Helt så galt er det formentlig ikke i Danmark, men nogle kan måske stadig være i tvivl om, hvad ”fæld selv” betyder? Se flere nyheder

Øgro

100% organisk dansk gødnings- og jordforbedringsmiddel

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer