Neonectria ædelgrankræft i klippegrønt og skov


Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den nye Neonectria svamp optræder ikke kun i nordmannsgran juletræer, men kan også findes i klippegrønt og andre ældre bevoksninger, hvorfra smitten kan spredes til juletræer. Sanering af sikkert inficerede træer er et vigtigt redskab i bekæmpelsen.

Ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) er i løbet af de sidste tre år blevet et stadigt større problem hos danske juletræsdyrkere. I Norge optræder svampen derimod mest på prydtræer og i små skovbevoksninger, specielt på langnålet ædelgran (A. concolor) og klippeædelgran (Abies lasiocarpa). Her i sommer blev svampen dog også fundet i en frøplantage med klippeædelgran, se artikel om ”Laboratorie-forsøk med soppmiddel mot edelgranbarkkreft”.


Læs artiklen

Mekanisk renholdelse

Kom til demonstration af mekanisk renholdelse når Danske Juletræer som led i GUDP-projektet om sprøjtefri juletræer (FRIJUL) inviterede til maskindemonstration hos Danish Christmas Trees ved Sorø. Se flere nyheder

Danske Juletræer - træer & grønt

Brancheforeningen for aktører i juletræs- og klippegrøntbranchen.

Se forhandleroversigt

Markvandring: Mekanisk renholdelse Sjælland

Som led i GUDP-projektet om sprøjtefri juletræer (FRIJUL) afvikles en markvandring, hvor forskellige metoder for mekanisk renholdelse fremvises. Se flere arrangementer