Neonectria ædelgrankræft i klippegrønt og skov


Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den nye Neonectria svamp optræder ikke kun i nordmannsgran juletræer, men kan også findes i klippegrønt og andre ældre bevoksninger, hvorfra smitten kan spredes til juletræer. Sanering af sikkert inficerede træer er et vigtigt redskab i bekæmpelsen.

Ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) er i løbet af de sidste tre år blevet et stadigt større problem hos danske juletræsdyrkere. I Norge optræder svampen derimod mest på prydtræer og i små skovbevoksninger, specielt på langnålet ædelgran (A. concolor) og klippeædelgran (Abies lasiocarpa). Her i sommer blev svampen dog også fundet i en frøplantage med klippeædelgran, se artikel om ”Laboratorie-forsøk med soppmiddel mot edelgranbarkkreft”.


Læs artiklen

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

HD 2412

Nu kan du handle 24 timer i døgnet hos HD2412

Se forhandleroversigt

IPM - AFLYST

Hvert år afvikles en af de helt store udstillingsbegivenheder indenfor det grønne område. Udstillingen IPM er Europas største indenfor planter, blomster, potteplanter m.v., men også juletræer og klippegrøntet bliver præsenteret for et større fagligt publikum i disse dage. Se flere arrangementer