Næste generation i forædlingsprogrammet for nordmannsgran – lavet ved hjælp af pollenmiks-krydsninger


Forfatter(e): Ole K. Hansen, Ulrik B. Nielsen & Martin Jensen

Publikation: Nåledrys nr. 84

År: 2013

Side(r): 18-23

Pris: 150

Artikel/abstract:

I artiklen beskrives fremstillingen af det første 2.generationsmateriale for nordmannsgran baseret på kontrollerede krydsninger. De bedste kloner, udvalgt på baggrund af feltforsøg, er krydset sammen, så der fremkommer fuldsøskende-familier. Her fra kan der udvælges de bedste juletræer, som på sigt kan blive næste generation i klonfrøplantagerne. På kort sigt kan vi teste om, der er specifikke kombinationer (krydsninger) blandt klonerne i første generation, der giver særligt gode juletræer.

Som beskrevet i forrige artikel af forfatterne om forædlingsprogrammet for nordmannsgran, så kan fremtidens frøplantager tænkes at indeholde få kloner.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer