Røde nåle. Vi sætter afprøvninger i gang!


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 54-59

Pris: 150

Artikel/abstract:

Røde nåle var på alle producenters læber det sidste halve år og pressen skabte opmærksomhed hos den brede befolkning sidste jul. Men nu står den kommende dyrkningssæson for døren. Får vi et år med mange røde nåle igen? Hvad gør vi? Forskningen er stort set væk. Tilbage står så, at vi kan læne os op af viden fra andre jordbrugsgrene kombineret med den forskning, der allerede er lavet om røde nåle. Der findes også spredte erfaringsopsamlinger hos danske producenter og firmaer, og der er lavet en spørgeskemaundersøgelse, som vi kan støtte os til. Det er på den baggrund, at Danske Juletræer sætter indledende undersøgelser i gang.


Læs artiklen

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder

Sønderup Maskinhandel A/S

FORT SIRIO 4x4 OG SIRIO maskiner til mekanisk ren- og vedligeholdelse af juletræskulturer

Se forhandleroversigt

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer