Hvad kan de danske frøplantager? - status for grøntkvalitet og klippeudbytte


Forfatter(e): Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 74

År: 2010

Side(r): 14-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der er opnået væsentlige forbedringer i andelen af træer med blå eller meget blå farve i forhold til de almindelige danske provenienser. Selvom der har været et ønske om øget dækkeevne, er dette kun sket i mindre omfang, idet denne egenskab tilsyneladende er svær at forbedre. Der er fortsat mulighed for at forbedre frøplantagerne ved både tynding og særplukning – baseret på den oparbejdede viden om de enkelte plustræers formåen.


Læs artiklen

Sorteringsmøde - Sjælland

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer

Majland

De tre vigtigste faktorer i dit plantevalg: Proveniens, plantekvalitet & certificering

Se forhandleroversigt

Webinar i brugen af TRACES NT eksportmodul

Landbrugsstyrelsen inviterer igen til webinarer i brugen af TRACES NT eksportmodulet i uge 33 (16/8) og uge 34 (23/8) - af 1 times varighed. Se flere nyheder