Hvad kan de danske frøplantager? - status for grøntkvalitet og klippeudbytte


Forfatter(e): Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 74

År: 2010

Side(r): 14-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der er opnået væsentlige forbedringer i andelen af træer med blå eller meget blå farve i forhold til de almindelige danske provenienser. Selvom der har været et ønske om øget dækkeevne, er dette kun sket i mindre omfang, idet denne egenskab tilsyneladende er svær at forbedre. Der er fortsat mulighed for at forbedre frøplantagerne ved både tynding og særplukning – baseret på den oparbejdede viden om de enkelte plustræers formåen.


Læs artiklen

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat - Sjælland

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med sprøjtespecialist Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer

Johansens Planteskole

Ekspertise og tæt samarbejde. Vi garanterer den genetiske og tekniske kvalitet hver gang.

Se forhandleroversigt

Naturlige juletræer skaber hygge

Ved at købe et naturligt juletræ styrkes samhørigheden med naturen og der skabes natur hos juletræsproducenten i de 8-10 år produktion varer. Efter jul kan træet skabe glæde som fugletræ på altanen, terrassen eller i haven inden træet igen indgår i naturens kredsløb som kompost eller varme. Se flere nyheder