Vækstreguleringsmetoder og naturligt auxin


Forfatter(e): Hanne N. Rasmussen

Publikation: Nåledrys nr. 69

År: 2009

Side(r): 38-41

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Pomoxons og TopStars topskudsregulerende virkning i nordmannsgran skyldes indholdet af α-naphtyl-eddikesyre (NAA), som er nært beslægtet med det naturlige plantehormon auxin, 3-indolyl-eddikesyre (IAA). Også andre vækstreguleringsmetoder kan sættes i forbindelse med auxin-balancen i topskuddet. I de seneste år har Pomoxon/TopStar mange steder været den foretrukne metode til begrænsning af topskuddets længde. Resultaterne er ganske pålidelige, men den fysiologiske virkemåde er uafklaret. Ny viden om skuddets naturlige auxin-niveauer og balancer giver stof til eftertanke om virkningen af de velkendte vækstreguleringsmetoder såvel som mulighederne for nye.


Læs artiklen