Nyt projekt : Svidningsrisiko i nordmannsgran og nobilis fra klorrige og klorfattige gødninger


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev & Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 68

År: 2009

Side(r): 8-10

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Udbuddet af samgranulerede gødningstyper til brug i juletræer og klippegrønt er begrænset og for nedadgående. Senest har Regeringen med sin terrorpakke fjernet mange af gødningsfirmaernes incitamenter til at føre disse nichegødninger, som bl.a. bruges i juletræer, men som i endnu højere grad bruges af private haveejere. Sidstnævnte målgruppe er nu faldet bort, da de kun er i stand til at købe gødninger med et maksimalt N-indhold på 16 %. Således er markedet for den klorfattige NPK 23-3-7 nu så lille, at gødningsfirmaerne har valgt at trække gødningen fra markedet. Som resultat af denne udvikling vender mange producenter sig enten mod kendte landbrugsgødninger som f.eks. NPK 21-3-10 eller mod talgødninger, hvor man selv bestemmer sammensætningen af næringsstofferne. Flertallet af landbrugsgødningerne og mange af talgødningerne er ikke klorfattige, hvilket rejser spørgsmålet om risikoen ved brug af disse ”klorrige” gødninger. Samtidig er de klorfattige gødningstyper typisk billigere i brug end de lidt mere klorholdige typer. Klorid regnes i dag for at være den primære årsag til nålesvidning i både nobilis og nordmannsgran efter udbringning af gødning. I nærværende projektet testes og sammenholdes klorfattige og klorrige gødningstypers svidningsrisiko hos begge træarter med henblik på at skabe klarhed over, om de angivne indhold af klorid er kritiske.


Læs artiklen