Hanespore - et nyt problem i juletræer?


Forfatter(e): Peter Hartvig

Publikation: Nåledrys nr. 66

År: 2008

Side(r): 14-15

Pris: 150

Artikel/abstract:

Hanespore meldes som et stigende problem i juletræer, og bl.a. forlyder det at Karmex – terbuthylazin kun har ringe virkning. Endnu er der kun få erfaringer med bekæmpelse i juletræer, men viden fra andre afgrøder viser, at der findes effektive midler, som også vil kunne anvendes i nordmannsgran til juletræer.


Læs artiklen