Roundup og juletræer - er der nogle miljøproblemer?


Forfatter(e): René K. Juhler, Lars Bo Pedersen, Ole Stig Jacobsen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 62

År: 2007

Side(r): 28-32

Pris: 150

Artikel/abstract:

To års undersøgelser i nyplantede nordmannsgranjuletræer på stiv lerjord viser, at brugen af Roundup i selv meget høje doseringer næsten ikke har ført til nogen udvaskning af glyphosat eller nedbrydningsproduktet AMPA, men undersøgelsen viser også, at ca. halvdelen af den udbragte mængde pesticid kan genfindes som AMPA i jorden under juletræerne. Endvidere resulterede kemisk ukrudtsbekæmpelse i bedre plantevækst og sundhed sammenlignet med kombinationen af mekanisk renholdelse i vækstsæsonen og efterårssprøjtning med Roundup.


Læs artiklen