Organiske gødninger i nordmannsgran


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 19-24

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gødskning er en forudsætning for en bæredygtig juletræsproduktion, fordi gødskningen tilbagefører de store mængder næringsstoffer, der mistes når træerne høstes. Gødskningen skal også stimulere produktionen af vækstkraftige, sunde og velfarvede træer. Her er det især kvælstof (N), der har betydning for en god farveudvikling, men de øvrige næringsstoffer er også nødvendige. Kunstgødning har vist sig velegnet til begge disse formål.


Læs artiklen