Erfaringer med brug af de nye planteværnsmidler


Forfatter(e): Jan Jürgensen

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 51-54

Pris: 150

Artikel/abstract:

I sæsonen 2004 blev gruppen af nye planteværnsmidler, ally og Gratil, udvidet med endnu to off-label godkendte minmidler: Logo/MaisTer og Titus. Alle fire er godkendt til ukrudtsbekæmpelse indenfor juletræsdyrkning i nordmannsgran. Juletræproducenterne har nu haft muligheder for selv at afprøve de nye midler i praksis. Det er hensigten i denne artikel at trække de hidtil opnåede erfaringer frem og med baggrund i disse erfaringer, at give en anvisning i brugen af minimidlerne for den kommende sæson.


Læs artiklen

Bæredygtige naturtræer

Danske Juletræer inviterer til fyraftenswebinar om Bæredygtige naturtræer. Hør mere om certificeringsordningen, hvordan du konkret tilmelder dig og hvilke krav der stilles for at være med. Se flere arrangementer

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023. Se flere nyheder