Erfaringer med brug af de nye planteværnsmidler


Forfatter(e): Jan Jürgensen

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 51-54

Pris: 150

Artikel/abstract:

I sæsonen 2004 blev gruppen af nye planteværnsmidler, ally og Gratil, udvidet med endnu to off-label godkendte minmidler: Logo/MaisTer og Titus. Alle fire er godkendt til ukrudtsbekæmpelse indenfor juletræsdyrkning i nordmannsgran. Juletræproducenterne har nu haft muligheder for selv at afprøve de nye midler i praksis. Det er hensigten i denne artikel at trække de hidtil opnåede erfaringer frem og med baggrund i disse erfaringer, at give en anvisning i brugen af minimidlerne for den kommende sæson.


Læs artiklen

Sommermøde i den europæiske forening - UDSKYDES

På grund af Corona pandemien og de deraf følgende rejserestriktioner udskydes sommermødet i 2021, da mange producenter ikke kan rejse. Sommermødet i 2022 bliver den 21.-24. juni i Norge. Se flere arrangementer

Egedal Maskinfabrik A/S

Egedal har et komplet maskinprogram indenfor: Planteskoler, skovbrug, gartnerier og specialmaskiner.

Se forhandleroversigt

Mekanisk vækstregulering

Nu er det sæson for mekanisk topskudsregulering med tangen, og inden længe skal der startes med den kemiske, når den rette topskudslængde til behandling er nået. Se flere nyheder