Erfaringer med brug af de nye planteværnsmidler


Forfatter(e): Jan Jürgensen

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 51-54

Pris: 150

Artikel/abstract:

I sæsonen 2004 blev gruppen af nye planteværnsmidler, ally og Gratil, udvidet med endnu to off-label godkendte minmidler: Logo/MaisTer og Titus. Alle fire er godkendt til ukrudtsbekæmpelse indenfor juletræsdyrkning i nordmannsgran. Juletræproducenterne har nu haft muligheder for selv at afprøve de nye midler i praksis. Det er hensigten i denne artikel at trække de hidtil opnåede erfaringer frem og med baggrund i disse erfaringer, at give en anvisning i brugen af minimidlerne for den kommende sæson.


Læs artiklen

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat - Sjælland

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med sprøjtespecialist Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer

Toppii

Unikt grej til grenretning i de tre øverste grenkranse. Let, hurtigt at bruge og indsamle.

Se forhandleroversigt

Naturlige juletræer skaber hygge

Ved at købe et naturligt juletræ styrkes samhørigheden med naturen og der skabes natur hos juletræsproducenten i de 8-10 år produktion varer. Efter jul kan træet skabe glæde som fugletræ på altanen, terrassen eller i haven inden træet igen indgår i naturens kredsløb som kompost eller varme. Se flere nyheder