Nobilisforædling og dyrkning i Nordvestamerika - nogle indtryk fra et studieophold


Forfatter(e): Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 23

År: 1996

Side(r): 34-36

Pris: 150

Artikel/abstract:

I marts til september 1995 var jeg på et studieophold ved Oregon State University, Oregon, USA. Formålet med rejsen var at få belyst en række konkrete genetiske og forædlingsmæssige aspekter. I det følgende vil jeg prøve at give et overblik over forædling af nobilis og nogle beslægtede aktiviteter i det nordvestlige Amerika.


Læs artiklen