Temadage 2008

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2008. Temadagene er støttet af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt (PAF) og arrangeres i fællesskab af PC-Consult, Skov & Landskab og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på forfatteren til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil. 

Program:
09.00 – 09.10  Velkomst

09.10 – 09.50  Aktuelle bekæmpelsesmidler - status, opdatering og nye midler. 
Paul Christensen, PC-Consult og Niclas Scott Bentsen, S&L.

09.50 – 10.20  Screening af nye herbicider i juletræer.
Peter Hartvig, Århus Universitet, DJF, Forskningscenter Flakkebjerg.

10.20 – 10.45  Juletræer med "certifikat" - certificeringsordningen GLOBALG.A.P. 
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer & repræsentanter fra IP-styregruppen.

10.45 – 11.10  Pause

11.10 – 11.30  Aktuel ukrudtsbekæmpelse i juletræer - behandlingsplaner, præstationer og økonomi. 
Jan Jürgensen, Dansk Juletræsdyrkerforening.

11.30 – 11.55 "Nordic Green" - erfaringer med markedsføreingsprojektet for nobilis klippegrønt. 
Henrik Mainz, Danske Juletræer.

11.55 – 12.25 Nyere sprøjteteknik. 
Søren Nielsen, Hardi. 

12.25 – 13.00 Afsætningssituationen for klippegrønt og juletræer i 2007 og forventninger til markedet i 2008.
Kaj Østergård , Danske Juletræer.