Green christmas – nytænkning i juletræsproduktionen


Forfatter(e): Per Kudsk, Aarhus Universitet, Institut for agroøkologi Flakkebjerg

Publikation: Nåledrys nr. 106

År: 2018

Side(r): 4-7

Artikel/abstract:

Green Christmas var et 5-årigt projekt finansieret via GUDP, som blev igangsat i 2013 og afsluttet i 2018. Formålet med projektet var at udvikle et nyt dyrkningskoncept baseret på plantedækning med mikrokløver imellem rækkerne frem for renholdelse med ukrudtsmidler. Foruden effekter på ukrudtet blev der i projektet også fokuseret på kvælstofomsætning, positive effekter på bier og juletræskvalitet.


Læs artiklen