Beskyttelselinjer og juletræer


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen & Martin Petersen

Publikation: Nåledrys nr. 101

År: 2017

Side(r): 62-65

Artikel/abstract:

Hele juletræsbranchen har i årevis undret sig over, hvorfor juletræsproduktion på markjorde ikke er sidestillet med landbrugsproduktion, med hensyn til afstandskrav i det åbne land. Danske Juletræer ønsker at få sidestillet juletræsproduktion med landbrugsproduktion. Foreningen gennemførte derfor en undersøgelse af problemets omfang i foråret 2017. Artiklen belyser dels reglerne om afstandskrav i det åbne land dels undersøgelsens resultater og betydningen for branchen og samfundet.


Læs artiklen