Nyt projekt: Fra forskning til faktura - vegetativ formering af elitetræer i produktionen af juletræer


Forfatter(e): Jens I. Find, Københavns Universitet

Publikation: Nåledrys nr. 97

År: 2016

Side(r): 40-45

Artikel/abstract:

NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) giver hvert år penge til projekter, som arbejder med en såkaldt dobbelt bundlinje. Det er projekter, der både styrker virksomheders forretning, og som løser grønne udfordringer i erhvervet. I år er en del af puljen givet til et projekt, som vil udvikle vegetativ formering af elitetræer til juletræsproduktionen med nordmannsgran. Formålet er at få teknologien ud fra forskningslaboratoriet, så den kan etableres
i egentlig produktion. Kort sagt; Fra forskning til faktura. Projektet retter sig imod det danske marked for småplanter, der er på cirka 17 millioner planter per år.


Læs artiklen