Skadegörare på svenska julgranar


Forfatter(e): Martin Petersson, John Frampton, Jonas Rönnberg och Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 22-32

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

En studie av svensk julgransodling gjordes under våren 2015 i syfte att undersöka förekomsten av olika skadegörare. Ytterligare ett syfte med studien vara att undersöka om det fanns någon förekomst av Phytophthora arter i fält eller i de närbelägna vattendragen som motar avrinningsvatten från de undersökta julgransodlingarna. Phytophthora är en allvarlig skadegörare på plantor världen över, också på barrträd.


Læs artiklen

Webinar i brugen af TRACES NT eksportmodul

Landbrugsstyrelsen inviterer igen til webinarer i brugen af TRACES NT eksportmodulet i uge 33 (16/8) og uge 34 (23/8) - af 1 times varighed. Se flere nyheder

Danske Juletræer - træer & grønt

Brancheforeningen for aktører i juletræs- og klippegrøntbranchen.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Sjælland

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer