Der er yderligere gevinster ved forskning i gødskning i pyntegrøntproduktion


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 75

År: 2011

Side(r): 5-10

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det danske landbrug har reduceret sit fosforoverskud og sin kvælstofudledning til naturen de sidste mange år. Selvom der er sket store positive miljømæssige forbedringer over de sidste 20 år, kan juletræs- og pyntegrøntproduktionen ikke prale på helt samme måde. Men der mangler dokumenterende målinger. I dag vil det være muligt at udvikle redskaber, der på en gang medvirker til at mindske næringsstofbelastningen af naturen endnu mere, samtidig med at juletræskvaliteten forhøjes eller holdes på samme niveau. Men der savnes finansiering af forskning og statslig interesse for en reduceret miljøpåvirkning fra pyntegrønterhvervets side. Langt de fleste producenter er positive medspillere til PAF.


Læs artiklen