Nobilis til klippegrønt skal gødskes


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 72

År: 2010

Side(r): 31-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

Måling af tilførsel og tab af næringsstoffer i højproduktive nobilis klippebevoksninger viser, at produktionen har en tilstrækkelig stoflig bæredygtighed, hvor dyrkningsgrundlaget ikke forringes. Udtaget af næringsstoffer kompenseres med gødskning samtidig med at udvaskningen af miljøbelastende næringsstoffer som kvælstof er meget lille.


Læs artiklen